پست های فشار قوی

– انجام خدمات مهندسی، مشاوره و اجرای کلیددردست پستهای فشار قوی تا سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت
– انجام خدمات مهندسی، مشاوره و اجرای کامل بخش ساختمانی پستهای برق فشارقوی
– انجام خدمات مهندسی، مشاوره و اجرای پستهای برق صنعتی ، پالایشگاهی و نیروگاهی
– انجام کلیه پروژه های پستهای فشار قوی بصورت مدیریت پیمان و خرید خدمات مهندسی
– انجام خدمات مهندسی، مشاوره و اجرای طرحهای توسعه و بهینه سازی پستهای فشار قوی
– طراحی و احداث پستهای برق شهرکهای مسکونی و صنعتی

خطوط انتقال نیرو

– انجام خدمات مهندسی، مشاوره و اجرای کلیددردست خطوط انتقال تا سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت
– انجام خدمات مهندسی، مشاوره و اجرای کامل بخش ساختمانی خطوط انتقال نیرو
– انجام خدمات مهندسی، مشاوره و اجرای خطوط انتقال برق صنعتی، پالایشگاهی و نیروگاهی
– انجام کلیه پروژه های خطوط انتقال نیرو بصورت مدیریت پیمان و خرید خدمات مهندسی
– انجام خدمات مهندسی ، مشاوره و اجرای طرحهای توسعه و بهینه سازی خطوط انتقال نیرو
– طراحی و احداث خطوط انتقال برق و شبکه های توزیع و فوق توزیع شهرکهای مسکونی وصنعتی

نیروگاه های مقیاس کوچک

– انجام مطالعات اولیه جهت امکان سنجی احداث نیروگاههای مقیاس کوچک
– تهیه طرح توجیهی فنی – اقتصادی جهت احداث نیروگاههای مقیاس کوچک
– انجام خدمات مهندسی، مشاوره و احداث کامل نیروگاههای مقیاس کوچک
– تامین تجهیزات و لوازم یدکی نیروگاههای گازی و دیزلی
– اخذ مجوز های احداث نیروگاه از وزارت نیرو و تامین سرمایه گذار
– همکاری جهت اخذ تسهیلات اعتباری از بانک ها جهت احداث نیروگاههای کوچک

تأمین تجهیزات برقی

– تأمین کلیه تجهیزات فشار قوی و فشار ضعیف پستهای انتقال تا سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت
– تأمین کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت احداث خطوط انتقال تا سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت
– تأمین کلیه تجهیزات مورد نیاز سیستم های اتوماسیون صنعتی
– تأمین کلیه تجهیزات تست پستها و خطوط فشار قوی
– تأمین کلیه تجهیزات سیستم های مخابراتی و دیسپاچینگ و ارتباطات رادیویی و فیبرنوری
– نظارت بر ساخت و تست و تحویل کلیه تجهیزات داخلی و خارجی
– تأمین انواع رله های حفاظتی و تجهیزات سیستم های DCS از سازندگان معتبر اروپایی