خدمات فنی و مهندسی

خدمات قابل ارائه در این حوزه شامل انجام مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی و امکان سنجی، خدمات مهندسی و طراحی اعم از مفهومی، پایه و تفصیلی، مهندسی خرید، نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، خدمات مشاوره و مدیریت طرح‌ها درحوزه‌های صنعتی و غیر صنعتی اعم از برق‌رسانی، احداث خطوط انتقال نیرو و پست‌های فشارقوی، شبکه‌های توزیع و مخابراتی، ساختمانی و ابنیه می‌باشد.
این شرکت در حوزه نیروگاه‌های مقیاس کوچک مبتنی بر تجارب موفق گذشته کادر فنی خود، قادر به ارائه مشاوره و انجام کلیه مطالعات فنی و اقتصادی به منظور اخذ پروانه احداث و بهره برداری برای سرمایه گذاران و انجام خدمات طراحی و مهندسی جهت تأمین و اجرای کامل آن می باشد.

تأمین تجهیزات

این شرکت در دو بخش بازرگانی داخلی و خارجی نسبت به تأمین کلیه تجهیزات فشار قوی و فشارضعیف مورد نیاز در پروژه‌های خطوط انتقال نیرو، پست‌های فشار قوی، سیستم‌های حفاظت و کنترل، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، مخابراتی و ارتباطات رادیویی، تجهیزات آزمایشگاهی از مرحله تهیه مشخصات فنی و اخذ تأییدیه کارفرما تا تدوین مدارک لازم جهت گشایش اعتبار اسنادی و سفارش کالا و پیگیری حمل و انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص و تحویل کالا را با حداکثر سرعت و حداقل هزینه به انجام می‌رساند.

عملیات اجرائی

خدمات قابل ارائه در این بخش شامل اجرای کامل پروژه‌ها در حوزه‌های احداث خطوط انتقال نیرو، پست‌های فشارقوی، شبکه‌های توزیع و مخابراتی، عملیات ساختمانی و ابنیه، نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تست و راه اندازی آنها خواهد بود. به این منظور با به کارگیری عوامل اجرایی با تجربه و گروه‌های کاری متخصص در کلیه بخش‌های مذکور ، خدمات اجرایی و عملیات نصب با آخرین استانداردهای مربوطه ارائه و پروژه ها با بالاترین کیفیت در موعد مقرر به کارفرمایان تحویل خواهد شد.