درباره شرکت توسعه صنعت روشن پایدار

با توسعه روز افزون صنایع گوناگون و نیاز فزاینده جهت تأمین زیرساخت های مطمئن و پایدار، شرکت توسعه صنعت روشن پایدار (.Rosdin Co) به منظور ارائه خدمات ارزنده در حوزه تخصصی برق تأسیس گردید.
این شرکت با هدف طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای خطوط انتقال نیرو، پست های فشار قوی، نیروگاه های مقیاس کوچک و تأسیسات الکتریکال تشکیل و با بهره مندی از مدیران کارآمد و با سابقه صنعت برق و گروه مهندسین مجرب و مجهز به دانش روز فعالیت خود را آغار نمود تا با انجام کلید در دست، مدیریت پیمان و یا مشاوره تخصصی در پروژه های صنعت برق، گام مؤثری در راستای توسعه و تعالی صنعت کشور برداریم.

مأموریت شرکت توسعه صنعت روشن پایدار

اجرای با کیفیت پروژه ها و کسب رضایتمندی مشتریان مأموریت اصلی ما می باشد .باور داریم که انعطاف پذیری ، تطابق با بازار، تنوع خدمات و خصوصاً نوآوری در خدمات رمز بقا و ضامن رشد و توسعه ماست. سودآوری شرکت جز با کاهش قیمت تمام شده ، ارتقا کیفیت و تحویل بموقع پروژه ها قابل حصول نیست .
مصصم هستیم که اعتماد ذینفعانمان به شرکت در اجرای پروژه های انتقال نیرو را پاس داشته و در طراحی و اجرای پروژه های انتقال و توزیع نیرو به طور مستمر استفاده از آخرین تکنولوژی های مهندسی و دانش روز را در دستور کار خود حفظ نماییم.